Rasulullah SAW Rahmat Bagi Semesta Alam

Meraih Husnul Khotimah
7 Desember 2019
Pemimpin Yang Menipu Diri Sendiri
7 Desember 2019

Rasulullah SAW Rahmat Bagi Semesta Alam

Rasulullah SAW Rahmat Bagi Semesta Alam

Allah swt memastikan misi utama diutusnya Muhammad saw sebagai Rasul adalah agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Komitmen tersebut ditegaskan dalam firmanNya yang bermaksud, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’: 107)

Redaksi yang digunakan di ayat ini cukup kuat, yaitu dengan ‘al- nafyu wal itsbat’; menafikan yang disusul dengan menetapkan. Seolah-olah tidak ada fungsi lain dari diutusnya Rasul melainkan hanya sebagai rahmat. Atau semua fungsi Rasul yang sangat banyak bermuara kepada fungsi rahmat bagi semesta alam.

Imam As-Sa’di menuturkan dalam tafsirnya, Allah swt memuji Rasulullah saw dengan sifat rahmatnya yang ditebar kepada seluruh makhlukNya; bangsa jin, manusia, hewan, dan makhluk yang lain, dengan sekian banyak tuntunan yang menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Tuntunan dan sunnahnya tidak hanya dalam konteks berinteraksi antar sesama manusia, namun juga bagaimana berinteraksi dengan hewan, tumbuhan, dan alam semesta

Misi rahmat yang diemban oleh Rasulullah saw merupakan implementasi nyata dari sifat Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Diutusnya nabi sebagai panutan bagi manusia adalah salah satu bukti kasih sayang Allah swt. Karenanya, fungsi ini tidak hanya melekat pada diri Rasulullah saw, tetapi pada setiap umatnya yang diwajibkan mengikuti tuntunan dan keteladannya, menjadi rahmat bagi siapapun dan apapun dari makhluk Allah swt.

Ibnul Qayyim berpandangan, sifat Ar-Rahman menunjukkan sifat kasih sayang pada Dzat Allah, yakni Allah memiliki sifat kasih sayang. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan bahwa sifat kasih sayangNya terkait dengan makhluk yang dikasihiNya. Sehingga nama Ar-Rahman adalah sifat bagiNya, sedangkan nama Ar-Rahim merupakan perbuatanNya, yakni menunjukkan bahwa Dia memberi kasih sayang kepada makhlukNya dengan rahmatNya yang menjadi sifatNya.

Saking agungnya akhlak Rasulullah saw, sebagai wujud nyata dari sifat rahmatnya, Allah swt memuji Rasulullah saw di ayat yang lain dengan tiga sifat yang disamakan secara redaksional dengan sifat Allah swt: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”. (QS. At-Taubah: 128). Sifat ‘Aziz, Ra’uf dan Rahim di semua ayat Al-Qur’an adalah sifat Allah swt. Hanya di ayat ini yang merupakan sifat Rasulullah saw, yang disamakan oleh Allah swt, sehingga penterjemahannya bukan Maha, tetapi amat atau sangat.

Pada tataran aplikasinya, makna ‘rahmat’ terkadang masih bias, sering disalah artikan, dan cenderung dimaknai dari satu sudut pandang saja; kelembutan, kema’afan, dan keengganan untuk menyampaikan nasehat, kritik, dan teguran yang konstruktif. Malah cenderung pemaknaan rahmat ini membuat umat tidak berdaya terhadap segala bentuk ketidak adilan dan relatif diam terhadap perilaku yang bertentangan dengan kemanusiaan..

Faktanya, beberapa kasus kemanusiaan banyak terjadi akhir-akhir ini menjadi parameter sifat rahmat kita, dari dua perspektif; Mendo’akan dan membantu dengan berbagai cara untuk meringankan beban mereka yang teraniaya, begitu juga dengan melakukan berbagai upaya prefentif dengan mencegah agar tidak terulang kembali. Bukan tanda tidak sayang, jika kita membela hak kita atau saudara kita. Tidak bertentangan dengan makna rahmat jika kita menegur orang atau pihak yang berbuat salah. Demikian juga, rahmat kita hadir justru saat kita secara konstitusional melakukan berbagai upaya untuk meredam berbagai tindakan kezaliman dan ketidak adilan.

Rasulullah saw, manusia yang paling tinggi sifat kasih sayangnya, berkenan mengirim surat ke beberapa raja untuk menawarkan kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan. Bahkan peperangan yang dijalankan merupakan media menebar rahmat, karena ada pembelaan kepada yang teraniaya. Malah sisi rahmat Rasulullah saw tetap hadir saat perang sekalipun, dengan berbagai tuntunannya; larangan merusak lingkungan, tempat ibadat, dan fasilitas umum lainnya. Larangan memerangi pemuka agama,. kaum wanita, anak-anak serta orang lanjut usia dan pasukan yang sudah tidak berdaya. Perintah memelihara dan mendahulukan perdamaian dan persatuan di atas segala-galanya. Semua tuntunan ini membuktikan rahmat beliau yang tiada terhingga sebagai nabi rahmat.

Pujian tentang rahmat Rasulullah saw pun datang dari berbagai kalangan. Huzaifah bin Yaman ra, salah seorang sahabat Rasulullah saw meriwayatkan tentang sifat rahmat yang melekat pada diri Rasulullah saw: “Dari Hudzaifah, dia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda pada salah satu jalan dari jalan-jalan di Madinah, ‘Aku adalah Muhammad, dan aku adalah Ahmad, dan al-Hâsyir, dan al-Muqaffiy dan Nabiyyur rahmah”. (HR. Ahmad)

Tentu, tuntunan dan perilaku Rasulullah saw yang mencerminkan rahmatnya yang sangat luas menjadi jawaban tuntas bagi yang masih meragukan rahmatnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kita selaku muslim dengan beragam profesi yang dijalani, dituntut untuk mampu menghadirkan dan menebar rahmat sebagai kelanjutan dan kesinambungan dari risalah Islam rahmatan lil alamiin…

Oleh: Dr. Atabik Luthfi, MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TELEPHONE