Sirah Nabawiyah

16 April 2020

Kisah Sahabat Nabi yang Memimpikan Neraka

PADA zaman Rasulullah saw, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakannya kepada Baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar ra, pergi ke masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, dia hendak tidur. […]
16 April 2020

Kisah Abdullah bin Ummi Maktum, Sahabat Nabi yang Buta Itu

Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah saw. Ia buta saat masih kanak-kanak. Posisinya sebagai muadzdzin menjadikannya sebagai “lelaki masjid”. Di era Madinah, ia seringkali menggantikan Rasulullah sebagai imam masjid saat beliau bepergian keluar Madinah. Ibn Abdul Barr meriwayatkan, ia menggantikan Rasulullah tiga […]
16 April 2020

Kisah Sahabat Nabi: Mush’ab bin Umair, Duta Islam yang Pertama

Mush’ab bin Umair salah seorang diantara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan.  Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat: “Seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum.” Mush’ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, […]
16 April 2020

Ulbah Bin Zaid, Sang Fakir Mulia Dengan Kedermawanan Yang Luar Biasa

Ulbah Bin Zaid, Sang Fakir Mulia Dengan Kedermawanan Yang Luar Biasa Tersebutlah kisah salah seorang sahabat Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam, dia adalah Ulbah bin Zaid. Dia bukanlah termasuk sahabat Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam yang terkenal sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Pada kisah hidupnya kita akan melihat […]
16 April 2020

Ammar bin Yasir, Calon Penghuni Surga

Yasir bin Amir, ayahanda Ammar, berangkat meninggalkan negerinya di Yaman guna mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Rupanya ia berkenan dan merasa betah tinggal di Makkah. Bermukimlah ia di sana dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah ibnul Mughirah. Abu Hudzaifah mengawinkannya dengan salah seorang sahayanya […]
27 April 2020

Kisah Sahabat Rasulullah SAW Cium Kepala Raja Romawi

Ensiklopedi Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, adalah panglima kaum Muslimin yang saat itu diberangkatkan oleh Umar bin Khattab untuk ikut serta dalam pembebasan negeri Syam. Ia diberi misi memerangi penduduk Kaisariah, sebuah kota benteng di wilayah Palestina, tepatnya di tepi Laut […]
TELEPHONE